SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁĘCZNA I NIEPOSŁUSZEŃSTWO OBYWATELSKIE W DOKTRYNIE POLITYCZNEJ USA

Wiesław Lang
Jerzy Wróblewski
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984


WPROWADZENIE

Doktryny polityczno-prawne są w niniejszej pracy ujęte bardzo szeroko. Obejmują zarówno teorie państwa i prawa, jak i ideologie partii oraz różnych ugrupowań politycznych, zawierają koncepcje filozoficzne, etyczne i politologiczne odnoszące się do państwa i prawa oraz zjawisk z nimi związanych. Dlatego stale występującym elementem omawianych doktryn są oceny. Każda z doktryn analizując państwo, prawo lub zjawiska z nimi związane jakoś się do nich ustosunkowuje, przy czym najogólniej biorąc, ocenia istniejący status quo rzeczywistości amerykańskiej w jakimś okresie historycznym jej rozwoju. Ocena ta wyraża stosunek do owej rzeczywistości lub jest wprowadzana poprzez jej analizę i odpowiednio dobrany aparat pojęciowy. Wiąże się ona, zwłaszcza gdy jest formułowana w ramach nurtu programu myśli politycznej z konstruowaniem jakichś ideałów społeczno-politycznych i propozycjami sposobu ich realizacji. (...)


Źródło: 5 str. książki

W książce m.in o cywilnym nieposłuszeństwie związanym z walką o prawa cywilne.