RASIZM A KULTURA POPULARNA

Rafał PankowskiWydawnictwo Trio, Warszawa 2006


Rafał Pankowski (ur. 1976), studiował politykę, filozofię i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w dziedzinie socjologii kultury uzyskał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autor książki Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (Warszawa 1998) oraz licznych artykułów na tematy ksenofobii i rasizmu publikowanych w Polsce i za granicą. Zastępca redaktora naczelnego pisma "Nigdy Więcej", członek zarządu UNITED for Intercultural Action - europejskiej sieci antyrasistowskiej z siedzibą w Amsterdamie. Pracuje jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jasny, wyczerpujący, oparty na bogatej bibliografii wykład problematyki rasizmu, podobnie jak przeprowadzona przez autora analiza zebranych materiałów, sprawia, że pracę czyta się z dużym zainteresowaniem. Klarowna prezentacja teorii, zawierająca wnikliwą analizę pojęć związanych z terminem "rasizm", porządkuje problematykę, dając podstawy do dalszej analizy tego fenomenu.
prof. Iwona Jakubowska-Branicka

Wybór na bohatera pracy o rasizmie i ksenofobii współczesnej kultury popularnej, zwłaszcza w jej różnorodnych związkach z "kategorią młodości", zasługuje z wielu względów na pochwałę. Po pierwsze - właśnie ten typ kultury współczesnej szczególnie absorbuje podstawowe dylematy epoki i przekłada je - dzięki wykorzystaniu najnowszych środków komunikacji - na różnorodność wzorców myślenia i działania zgodnie z narzuconymi przez tę kulturę regułami. Po drugie - ten typ kultury współczesnej wydaje się najbardziej "rozwojowy" i budowanie przyszłościowych strategii walki z rasizmem i ksenofobią wymaga jego rozpoznania, przedstawienia i wyjaśnień. Po trzecie - co wyjątkowo mocno podkreśla autor rozprawy - kultura popularna (w jej "wydaniu młodzieżowym") może być uważana za synonim kultury współczesnej.
prof. Joanna Kurczewska


Źródło: tylna okładka książki